Návrh zákona, o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře.

Úřad vlády