Doručení veřejnou vyhláškou - usnesení MŽP, OVSS I

Publikováno: 23.04.2021

Usnesení o pověření Krajského úřadu Jihočeského kraje k provedení odvolacího přezkumu níže a jejich potvrzení či změny dle § 149 odst. 7 správního řádu závazného stanoviska Úřadu městské části Praha-Dubeč, odboru správy majetku a životního prostředí, značka CJ 00290/2020 MCPDUB/2 ze dne 20. 5. 2020, závazného stanoviska Úřadu městské části Praha-Kolovraty, značka CJ 0908/2020 MCKOLOVRATY ze dne 15. 6. 2020 a závazného stanoviska Úřadu městské části Praha 21, odboru životního prostředí a dopravy č. j. UMCP21/09057/2018/OZPD/Sla ze dne 6. 6. 2018 uvedeného v bodu 3 vydané dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jež byly podkladem pro rozhodnutí Úřadu městské části Praha 22, odboru výstavby, č. j. P22 7892/2020 OV 04, sp. zn. MC22 1491/2018 OV 04 ze dne 30. 7. 2020, jímž byla umístěna stavba označená jako „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“

Stáhněte si...