Seznamy indikačních druhů pro jednotlivé typy přírodních stanovišť podle Katalogu biotopů ČR

Hodnocení kvality lokalit typů přírodních stanovišť lze v současné době provádět na základě přítomnosti druhů cévnatých rostlin a mechorostů uvedených v druhém vydání Katalogu biotopů ČR. Některé typy přírodních stanovišť však představují důležitá refugia pro další skupiny organismů (živočichy a houby), které mohou kvalitu konkrétních lokalit vnímat podstatně odlišně než rostliny. Pro účel hodnocení lokalit typů přírodních stanovišť na základě jiných vhodných skupin organismů byly sestaveny seznamy indikačních druhů pro jednotlivé typy přírodních stanovišť, které tyto organismy obývají. Tento materiál bude sloužit jako podklad pro hodnocení kvality lokalit typů přírodních stanovišť.

Stáhněte si...