Seznam zařízení v EU ETS a aktuální čísla povolení

Tabulka zahrnuje všechna stacionární zařízení v České republice, která byla ke dni 25. 8. 2021 součástí Evropského systému emisního obchodování vč. aktuálních čísel povolení k emisím skleníkových plynů.

Obsaženy jsou:
  • Údaj o poslední změně povolení k emisím, popřípadě méně významné aktualizaci monitorovacího plánu;
  • Údaj o datu schválení či aktualizace metodického plánu (provozovatel toto datum doplní do formuláře MMP na list A jako datum schválení příslušným orgánem);
  • Identifikační číslo zařízení a ID v rejstříku;
  • Informace, zda se na zařízení vztahuje výjimka podle čl. 27a směrnice o EU ETS;
  • Název a adresa provozovatele;
  • Adresa a název zařízení.
Stáhněte si...