Seznam zařízení v EU ETS a aktuální čísla povolení

Tabulka zahrnuje všechna stacionární zařízení v České republice, která byla ke dni 18. 8. 2020 součástí Evropského systému emisního obchodování vč. aktuálních čísel povolení k emisím skleníkových plynů.

Stáhněte si...