Seznam zařízení v EU ETS a aktuální čísla povolení

Tabulka zahrnuje všechna stacionární zařízení v České republice, která byla ke dni 1. 1. 2018 součástí Evropského systému emisního obchodování vč. aktuálních čísel povolení k emisím sklen. plynů.

Stáhněte si...