Seznam vyhlášených NEZ

Pod tímto odkazem naleznete seznam vyhlášených nízkoemisních zón v České republice včetně podrobných mapových podkladů, které slouží pro získání konkrétní informace o vymezení zóny v rámci každého města. Dozvíte se zde např. informace o velikosti nízkoemisní zóny, přísnosti zóny (tj. s jakými emisními plaketami je vjezd do nízkoemisní zóny umožněn), časový harmonogram postupného zpřísňování podmínek vjezdu do nízkoemisní zóny apod. Naleznete zde rovněž odkazy na obecně závazné vyhlášky obcí, na základě kterých jsou nízkoemisní zóny vyhlášeny.

*Prozatím však žádné nízkoemisní zóny vyhlášeny nebyly. Postupně se informace budou doplňovat.