Seznam vyhlášených NEZ

Pod tímto odkazem naleznete seznam nízkoemisních zón vyhlášených v České republice včetně podrobných mapových podkladů, které slouží pro získání konkrétní informace o vymezení zóny v rámci každého města. Dozvíte se zde např. informace o velikosti nízkoemisní zóny, přísnosti zóny (tj. s jakými emisními plaketami je vjezd do nízkoemisní zóny umožněn), případně zda je upraven režim v NEZ během smogové situace. Naleznete zde rovněž odkazy na opatření obecné povahy, kterými byly nízkoemisní zóny stanoveny.

Prozatím nebyla stanovena žádná nízkoemisní zóna. Informace budou postupně doplňovány.