Seznam osob podle § 23 zákona o obalech

Seznam osob podle § 23 zákona o obalech, tj. seznam osob, s nimiž má autorizovaná obalová společnost uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění.

Osoby zapojené do systému sdruženého plnění autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. je možné také vyhledat na oficiálních stránkách EKO-KOM, a.s. na následujícím odkaze: http://www.ekokom.cz/cz/klienti/seznam-klientu