Seznam certifikovaných osob

Databáze certifikovaných osob, obsahuje certifikované osoby, kterým byla vydána oprávnění k provádění určitých druhů činností s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny.

  • Seznam certifikovaných fyzických a právnických osob pro oblast chladících a klimatizačních zařízení (dle nařízení (EU) č. 2015/2067 a zákona č. 73/2012 Sb.)
  • Seznam certifikovaných fyzických a právnických osob pro oblast požární techniky (dle nařízení (ES) č. 304/2008 a zákona č. 73/2012 Sb.)
  • Seznam certifikovaných fyzických osob pro oblast elektrických spínacích zařízení (dle nařízení (EU) č. 2015/2066 a zákona č. 73/2012 Sb.)

Certifikáty vydané podle nařízení č. 303/2008 (chladící a klimatizační technika) a podle nařízení (ES) č. 305/2008 (vysokonapěťová spínací zařízení), zůstávají v platnosti za podmínek, za kterých byly vydány.

Více informací o vydávání certifikátů a o zkouškách k získání certifikátů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech naleznete na záložce certifikace.

Odkaz na databázi:

Databáze certifikovaných osob a společností - nakládání s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny.