Šetrná veřejná správa

Veřejné instituce patří v Evropě k největším spotřebitelům, jelikož utrácejí přibližně 16 % hrubého domácího produktu Evropské unie (tj. sumu odpovídající polovině hrubého domácího produktu Německa). Např. v roce 2002 činil objem veřejných zakázek (nákupů) v Evropské unii 1 450 mld. EUR. Veřejné instituce mají tedy prostřednictvím veřejných zakázek značný potenciál zmírnit tlak na životní prostředí uplatňováním environmentálních požadavků.

MŽP připravilo Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, která schválila vláda usnesením č. 465/2010.

Evropská komise sestavila k usnadnění environmentálně šetrného zadávání řadu metodik podle produktových skupin, hovoří se o tzv. zelených veřejných zakázkách – GPP,Green Public Procurement . V současné době jsou k dispozici metodiky: