Šetrná veřejná správa

Veřejné instituce patří v Evropě k největším spotřebitelům, jelikož utrácejí přibližně 16 % hrubého domácího produktu Evropské unie (tj. sumu odpovídající polovině hrubého domácího produktu Německa). Např. v roce 2002 činil objem veřejných zakázek (nákupů) v Evropské unii 1 450 mld. EUR. Veřejné instituce mají tedy prostřednictvím veřejných zakázek značný potenciál zmírnit tlak na životní prostředí uplatňováním environmentálních požadavků.

V roce 2008 připravilo MŽP Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, která schválila vláda usnesením č. 465/2010. Usnesení bylo dne 24. července 2017 nahrazeno usnesením č. 531, na jehož základě vznikla Metodika pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, dostupná zde. Metodika se zaměřuje na tzv. běžný provoz institucí. Upozorňuje na opatření, která je možné v rámci chodu organizace přijmout a snížit tím dopady na životní prostředí. Upozorňuje na konkrétní problematické vlastnosti běžných produktů a doporučuje charakteristiky, které může organizace při pořizování produktů požadovat a dosáhnout tak nákupů environmentálně šetrnějších. Obsahem metodiky je:

a metodické listy k vybraným produktovým kategoriím:

K usnadnění environmentálně šetrného zadávání existuje rovněž řada metodik vypracovaných Evropskou komisí, hovoří se o tzv. zelených veřejných zakázkách – GPP, Green Public Procurement . V současné době jsou k dispozici metodiky:

Příklady zakázek se zohledněním environmentálních, či sociálních parametrů jsou k dispozici zde.