Seminář pro vodoprávní úřady - Tábor

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství společně s Ústavem zemědělské ekonomiky připravily každoroční pravidelné setkání s vodoprávními úřady krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností, městských částí hl. m. Prahy, újezdních úřadů a dalších přizvaných institucí, konané dne 25. - 27. 10. 2021 v Táboře. Program semináře naleznete v přílohách.

Stáhněte si...