Specifický seminář pro zájemce o program LIFE

Letos se uskuteční 25. dubna v Praze, v budově Ministerstva životního prostředí. Účastníci zde získají informace o projektových tématech nebo o přípravě, administraci a hodnocení projektů. Kromě pomoci při rozhodování o podání žádosti do programu LIFE jsou tyto semináře především zaměřeny na zvýšení kvality podaných projektových žádostí. Cílem pořádání seminářů je dosáhnout toho, aby příprava projektových žádostí byla ze strany žadatelů kvalitnější a systematičtější.

Seminář je určen žadatelům o finanční podporu z programu LIFE, kteří budou předkládat svůj projektový návrh do evropské výzvy LIFE 2018. Nabídne několik hlavních témat: chyby při přípravě projektových návrhů, správné vyplnění žádosti a koncipování projektového návrhu, finanční otázky spojené s realizací projektových návrhů, příprava a administrace a hodnocení projektů LIFE.

Na seminář se, prosím, přihlašte prostřednictvím tohoto formuláře.