Semináře k Prioritní ose 1 OPŽP

Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí Vás srdečně zvou na odborný seminář
OPŽP 2014 – 2020 – PRIORITNÍ OSA 1 – jak zajistit dobrý stav vod a pitnou vodu odpovídající jakosti

Odborníci Státního fondu životního prostředí ČR budou informovat zástupce obcí a měst, krajů, či zpracovatelských firem a jiné zájemce o aktuálně vyhlášených výzvách (výzvy č. 71, 72 a 73) Operačního programu Životníprostředí 2014–2020. Jedná se zřejmě o poslední šanci získat finanční prostředky na projekty v oblasti vodovodů a kanalizací, které napomáhají snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Účast na semináři je pro registrované účastníky zdarma. Počet míst je omezen.
Přihlásit se lze přes registrační formuláře (níže).
V případě dotazů pište na seminare@sfzp.cz.

12. 9. 2017 / Brno / Sál č. 2 hotelu Continental Brno, Kounicova 680/6 (Registrační formulář)
19. 9. 2017 / Praha / Hotel IRIS Praha, Vladivostocká 1540/2, Praha 10 (Registrační formulář)
4. 10. 2017 / Ostrava / Kongresový sál hotelu Harmony Club, 28. října 170, Ostrava-Mariánské Hory (Registrační formulář)

Program:

14:30 – 15:00 Registrace
15:00 – 16:15 Podmínky 71., 72. a 73. výzvy, přijatelnost projektů a způsobilost výdajů, administrace projektů
Přednášející: zástupci Odboru ochrany vod SFŽP ČR (v Brně Ing. Alena Kozlová, v Praze Ing. Daniela Floriánková a v Ostravě Ing. Ivana Vráblíková)
16:15 – 16:30 Přestávka
16:30 – 17:30 Podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury
Přednášející: zástupci Odboru provozování vodohospodářské infrastruktury SFŽP ČR (v Brně Mgr. Jakub Němec, v Praze Ing. Daniela Pulicarová a v Ostravě Mgr. Jakub Němec)

Stáhněte si...