Základní seminář pro zájemce o program LIFE

Seminář je určen žadatelům o finanční podporu z programu LIFE, kteří budou předkládat svůj projektový návrh do evropské výzvy LIFE 2018. Během akce je možné získat praktické informace o programu a o tom, jak předcházet chybám při přípravě projektových návrhů. Seminář nabídne několik hlavních témat: základní informace o programu, způsob a forma podávání žádostí do národní i evropské výzvy, novinky a změny pro letošní rok.

Zájemci se dozví také o významné novince v podávání žádostí do evropské výzvy, kterou letos ohlásil Brusel. V podprogramu Životní prostředí LIFE dojde k dvoustupňovému přihlašování, což znamená, že žádosti budou nově podávány ve dvou fázích. V první fázi předloží žadatelé přibližně deseti stránkový koncept, a teprve pokud se dostanou do druhé fáze, předloží úplný návrh na základě přijatých připomínek z prvního kola. Brusel si od této změny slibuje, že dojde ke zjednodušení postupu pro předkládání projektů v rámci podprogramu Životní prostředí LIFE.

Na seminář se, prosím, přihlašte prostřednictvím tohoto formuláře.