SEMINÁŘ KRAJINA NÁS SPOJUJE

PROČ? VÝZNAM KRAJINY A ROSTLIN
KDE? LOKALIZACE VÝSADEB V KRAJINĚ A POZEMKOVÁ DRŽBA – příklady z praxe
KDE? LOKALIZACE VÝSADEB V KRAJINĚ A POZEMKOVÁ DRŽBA – příklady z praxe
JAK? TECHNOLOGIE VÝSADBY, VÝSADBOVÝ MATERIÁL, SORTIMENT, NORMY, POVÝSADBOVÁ PÉČE, OCHRANA NA STANOVIŠTI
ZAČ? PŘEHLED DOTAČNÍCH TITULŮ

Cílem semináře je uvědomit si souvislosti procesů v krajině a ekosystémech, vztahy mezi počasím, stavem krajiny a hospodařením s půdou a příčiny současných problémů se vzrůstajícím suchem a nedostatkem vody. Seminář se koná 20. 11. 2018 v zasedací místnosti Městského úřadu v Českém Krumlově, Kaplická 439, 3. patro od 10:00 do 15:00 hod. Je určen pro členy obecních a městských samospráv (starosty, místostarosty, zastupitele), pro úředníky obecních a městských úřadů, vlastníky půdy i zemědělce a pořádá ho organizace Semenec, o.p.s. v rámci projektu podpořeného MŽP.

Seminář je zdarma. Účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování. Počet účastníků je omezen.

Kontakt pro přihlášení: Barbora Šímová, semenec.ops@gmail.com, tel.: 604 626 894.

Stáhněte si...