Seminář k přípravě Evropského týdne mobility 2018

Dne 26. června 2018 proběhne na Ministerstvu životního prostředí seminář určený zástupcům měst a obcí k přípravě letošního ročníku kampaně Evropského týdne mobility (16.-22. září). Smyslem této kampaně je upozorňovat na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a současně předkládat náměty na řešení tohoto problému. Zaměření každého ročníku kampaně odpovídá zvolenému mottu - tentokrát je heslem "Kombinuj a jeď!", tedy jde o multimodalitu, tj. kombinování dvou a více způsobů dopravy z bodu A do bodu B.

Na semináři se účastníci mj. dozví, jakým způsobem se mohou do kampaně registrovat a zapojit a seznámí se i s některými příklady dobré praxe.

V případě zájmu je možné se přihlásit prostřednictvím registračního formuláře. Kapacita je omezena.