Sekretariát Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer

Secretariat for the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
8-14, Avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Tel.: +41 22 917 24 63
Fax: +41 22 917 01 07
E-mail: waterconvention@unece.org