Sekretariát UNESCO

Sekretariát UNESCO je výkonnou a servisní složkou, který sídlí v Paříži a v řadě regionálních a subregionálních úřadovnách po celém světě. V čele sekretariátu je generální ředitelka UNESCO Irina Bokova (Bulharsko). Sekretariát zaměstnává téměř 2100 zaměstnanců ze 170 zemí.

Adresa sekretariátu UNESCO:

  • 7, place de Fontenoy
    75352 Paris 07 SP
    France
  • 1, rue Miollis
    75732 Paris Cedex 15
    France

Tel: +33 (0)1 45 68 10 00
Fax: +33 (0)1 45 67 16 90
E-mail: bpi@unesco.org
Web: www.unesco.org