Sekretariát UNCSD

Administrativní činnosti související s přípravou konference zajišťují vyhrazené kapacity Sekretariátu OSN, jejichž významnou část představuje oddělení pro udržitelný rozvoj v rámci odboru pro hospodářské a sociální záležitosti. Celkovou přípravu řídí generální tajemník konference Sha Zukang, který je zároveň náměstkem generálního tajemníka OSN pro ekonomické a sociální záležitosti. Jemu asistují dva výkonní koordinátoři, Brice Lalonde, bývalý francouzský ministr životního prostředí a Elizabeth Thompson, bývalá ministryně energetiky a životního prostředí Barbadosu. Každodenní přípravou je pověřen vedoucí kanceláře generálního tajemníka konference a ředitel oddělení pro udržitelný rozvoj Nikhil Seth.

Sídlo sekretariátu:

Division for Sustainable Development
Department of Economic and Social Affairs
Two United Nations Plaza, Room DC2-2220
New York, NY 10017
USA
Tel.: +1 212-963-8102
Fax: +1 212-963-4260
e-mail:dsd@un.org