Sekretariát Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států

Sekretariát Úmluvy o dálkovém znečišťování

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
Environment and Human Settlements Division
Palais des Nations
CH-1211 GENEVA
Switzerland
Telephone:
(+41-22) 917-2370 or
(+41-22) 917-2354
Telefax: (+41-22) 917-0107
E-mail: air.env@unece.org