Stálý sekretariát Smlouvy o Antarktidě

Od sjednání Smlouvy o Antarktidě v roce 1959 nefungoval žádný stálý orgán, který by organizačně zajišťoval kontinuitu mezi jednotlivými zasedáními konzultativních stran Smlouvy o Antarktidě. Před každým zasedáním jednotlivých Konzultativních zasedání byl pořadatelským státem zřízen ad-hoc sekretariát, který organizačně zajišťoval průběh těchto zasedání. Stálý sekretariát Smlouvy o Antarktidě byl zřízen teprve v roce 2003 na XXVI. Konzultativním zasedání v Madridu. Stálý sekretariát byl zřízen na základě opatření ATCM č. 1 (2003), které upravuje pravomoci sekretariátu, jmenování a postavení výkonného tajemníka, diplomatické výsady a imunity zaměstnanců sekretariátu a otázky týkající se financování sekretariátu a jeho rozpočtu.

Sekretariát sídlí v Buenos Aires v Argentině.

Secretariat of the Antarctic Treaty
Maipú 757 Piso 4
C1006ACI
Buenos Aires
Argentina

Tel.: + 54 11 4320 4250
Fax: + 54 11 4320 4253
Email: sec@antarctictreaty.org
www.ats.aq