Sekretariát EHK OSN

Sekretariát je zodpovědný za organizaci zasedání Komise a jejích orgánů.
Vedoucím sekretariátu a výkonným tajemníkem EHK OSN je od roku 2005 Marek Belka.

Sídlo sekretariátu EHK OSN:
UN Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH – 1211 Geneva
Switzerland

Tel: +41(0) 22 917 12 34
Fax: +41(0) 22 917 05 05
E-mail: info.ece@unece.org