Výsledky hledání

Pro výraz "lesní mateřské školy" bylo nalezeno 11 dokumentů.

 
1 2

Tisková zpráva: Dětem svědčí pobyt v přírodě. Od MŽP dostanou letos školky, školy a ekocentra na venkovní výuku 50 milionů

Vydáno: 05.09.2017

Pořídit si na školní pozemek bylinkovou zahrádku, broukoviště, tee-pee nebo včelí úl už nemusí být pro školy jen sen. Mateřské a lesní školky, základní školy i ekocentra se nově mohou ucházet až o půl milionu korun na úpravu venkovních areálů v přírodním stylu. Vůbec poprvé vyhlašuje dnes výzvu s takovým zaměřením Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR.


Tisková zpráva: Lesní mateřské školy: česko-německá inspirace a spolupráce

Vydáno: 10.11.2015

Lesním mateřským školám v českém systému stále chybí stabilita a prostor pro rozvoj. Letos v létě byla přijata novela zákona o poskytování péče v dětských skupinách. 120 lesním školkám však nadále chybí zařazení do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Ministerstvo životního prostředí tento způsob vzdělávání dětí v přírodě dlouhodobě podporuje, proto ve spolupráci s německou Spolkovou agenturou pro životní prostředí a Nadací pro přírodu a životní prostředí spolkové země Sasko uspořádalo na začátku listopadu seminář se snahou posunout odbornou debatu o legislativním prostředí pro oblast lesních mateřských škol o krok dál.


NPŽP - výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.


Deník.cz: Školy dostanou peníze na ozdravné pobyty, když v nich bude ekologická výchova


Tisková zpráva: Čerstvý česko-německý projekt mapuje bariéry růstu lesních školek v ČR

Vydáno: 22.06.2016

Na Den lesních mateřských škol zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí výsledky projektu česko-německé spolupráce, který propaguje význam přímého kontaktu dětí s přírodou a podporuje rozvoj lesních mateřských škol v ČR. Akce za účasti náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže, náměstkyně ministryně školství Dany Prudíkové a za účasti zástupců ze SRN se konala pod širým nebem na půdě nejstarší lesní školky v ČR - Dětského klubu Šárynka.


NPŽP - výzva č. 6/2019: Ozdravné pobyty

Předmětem podpory je realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.


Tisková zpráva: Ministr Brabec: Na ozdravné pobyty pro děti z oblastí se špatným ovzduším dáme 40 milionů. Nově budou pobyty spojeny s ekovýchovou

Vydáno: 15.08.2017

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR otevírají novou výzvu, která spojí péči o zdraví dětí s ekologickou výchovou. Na ozdravné pobyty pro děti z mateřských i základních škol, lesních školek či dětských skupin z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší půjde z Národního programu Životní prostředí celkem 40 milionů korun. Příjem žádostí odstartuje 4. září.


TN.cz: Stát rozdává miliony na ozdravné pobyty dětí! Týká se to i vašeho?


Tisková zpráva: 100 milionů na environmentální vzdělávání z OPŽP 2007–2013: Příjem žádostí začne 23. února

Vydáno: 19.02.2015

Dobíhající Operační program Životní prostředí 2007–2013 nabízí poslední možnost získat dotace na environmentální vzdělávání. O finanční příspěvek mohou na Státním fondu životního prostředí ČR žádat organizace zabývající se environmentálním vzděláváním od pondělí 23. února do 23. března 2015. K dispozici v této výzvě je 100 milionů Kč.


Tisková zpráva: Operační program Životní prostředí přinese 300 milionů korun projektům zoologických zahrad, záchranných stanic nebo dětským hřištím a zahradám v přírodním stylu

Vydáno: 09.11.2012

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky 43. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.


 
1 2