Sdělení odboru odpadů k předávání autovraků po provedení operací dle přílohy 2 části 2.2.2.1 a 2.2.2.3 vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky kvalifikovanému zájemci mimo režim odpadů

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí se setkává s případy, kdy zařízení ke zpracování autovraků odstraní části a materiály obsahující škodliviny dle přílohy 2 části 2.2.2.1 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, a dále provede zpracování autovraků dle minimálních technických požadavků stanovených v části 2.2.2.3 vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky a následně tento autovrak nesprávně předávají kvalifikovaným zájemcům. Cílem tohoto dokumentu je seznámit zpracovatele autovraků a dále krajské úřady, které vydávají rozhodnutí k provozování zařízení k využívání odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a které schvalují provozní řád těchto zařízení, s tímto nesprávným postupem při zpracování autovraků a zamezit takovému jednání.