Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o nepřípustnosti tzv. „kombinovaného plnění“ podle zákona o obalech

Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ke způsobům plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů a nepřípustnosti tzv. „kombinovaného plnění“ podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění

Stáhněte si...