Sdělení odboru odpadů MŽP o způsobu ohlašování použití upravených kalů na zemědělské půdě

Ministerstvo životní prostředí vydává sdělení k vyjasnění plnění ohlašovacích povinností zemědělců při použití upravených kalů na zemědělské půdě podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhněte si...