Sdělení MŽP k použití ustanovení lesního zákona o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod v NP a NPR

Sdělení odboru legislativního, odboru národních parků a odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP k použití ustanovení lesního zákona o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod v národních parcích a národních přírodních rezervacích (k § 22 odst. 1 a § 31 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

Stáhněte si...