Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke sčítání stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Metodický pokyn stanoví pravidla pro sčítání jmenovitých tepelných příkonů a kapacit stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle § 4 odst. 7 a 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jejich zařazování do přílohy č. 2 cit. zákona.

Stáhněte si...