NPŽP - Výzva č. 6/2016

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR další finanční prostředky na sanaci akutních ekologických havárií. Prostředky z Národního programu Životní prostředí půjdou na odstranění a sanaci nebezpečných skladů odpadů a předcházení ekologickým haváriím. Projektové náměty mohou žadatelé o podporu podávat do vyčerpání alokace, nebo nejpozději do 16. prosince 2016. Nově bude Státní fond životního prostředí ČR nabízet na dofinancování celkových nákladů na sanace i bezúročné půjčky.