Osmnáctiměsíční program Rady EU v oblasti životní prostředí, Rumunsko - Finsko - Chorvatsko, 1. ledna 2019 - 30. června 2020

Tři uvedená předsednictví se ujímají úkolu řídit činnost Rady na konci současného institucionálního cyklu. Trio si předsevzalo zajistit hladký přechod k příštímu legislativnímu cyklu. Úlohou nastupující trojice předsedajících zemí bude také navázání a vytvoření úzkých a konstruktivních vztahů s novými institucionálními aktéry. Na začátku funkčního období bude hlavní prioritou tria finalizace návrhů v rámci stávající strategické agendy, jejichž projednávání dosud neskončilo. Po zahájení nového institucionálního cyklu bude triem zorganizována činnost Rady podle priorit příští strategické agendy.

Trojice předsednictví se zaměří také na zajištění efektivního a včasného provedení veškerých kroků, jež jsou nezbytné v souvislosti s brexitem. V souladu s Římským prohlášením by měla být na zasedání Evropské rady v červnu 2019 přijata nová strategická agenda s přihlédnutím k výsledkům summitu v Sibiu.

Stáhněte si...