Gruzie - blízký partner pro spolupráci nejen v ochraně přírody

Rozvojová pomoc Gruzii byla předmětem semináře organizovaného MŽP a Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci dne 12. září 2018 na MŽP. Semináře, určeného především pro podnikatele, se zúčastnila také početná delegace představitelů gruzínských municipalit, která měla velký zájem o přednášky inspirativně zaměřené na řešení likvidace a zpracování pevných odpadů v municipálních projektech.

MŽP ve stejné době, ve dnech 12. - 13. září 2018, ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Gruzii a regionální kanceláří společnosti Integra Consulting, s.r.o., podpořilo rovněž dva semináře zaměřené na přenos zkušeností a dobré praxe v SEA a EIA z České republiky do Gruzie. Obě akce konané v Tbilisi se setkaly s velkým zájmem zástupců předkladatelů projektů a koncepcí zejména na národní úrovni (např. Ministerstvo pro místní rozvoj a infrastrukturu, Ministerstvo hospodářství a udržitelného rozvoje, Ministerstvo vnitra, Magistrát Tbilisi).

Intenzivní spolupráce mezi oběma státy v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu pak byla stvrzena na 4. zasedání Smíšeného výboru pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci mezi ČR a Gruzií ve dnech 13. - 14. září 2018 v Tbilisi. V jeho rámci byla mj. prezentována nabídka MŽP, konkrétně jeho resortních a spolupracujících organizací do tendru UNDP na realizaci projektu „Scaling-up Multi-Hazard Early Warning System and Use of Climate Information in Georgia“. Gruzie je jedna z vybraných zemí, kde se čeští experti dlouhodobě podílí na budování kapacit a identifikaci priorit Gruzie v oblasti ochrany klimatu. Projekt, který by měl přinést již konkrétní řešení pro naléhavé potřeby Gruzie, bude financován z prostředků Zeleného klimatického fondu (GCF). V rámci jednání byla hodnocena rovněž spolupráce v ochraně přírody. Aktuálně se řeší příprava nového projektu na léta 2018-2021 „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“, který je součástí podpory udržitelného rozvoje horských oblastí a jejich komunit v Gruzii prostřednictvím české rozvojové spolupráce. Na jeho implementaci dohlíží Česká rozvojová agentura.

Gruzie oceňuje úzké partnerství s Českou republikou, což potvrdila i na vysoké úrovni při jednání ministrů životního prostředí států EU a zemí Východního partnerství dne 9. října 2018 v Lucemburku.

Foto č. 1 – Milan Muzikář, vedoucí oddělení mezistátní EIA MŽP, prezentuje na semináři v Tbilisi
Fotografie
Foto č. 2 – Jednání ministrů životního prostředí států EU a zemí Východního partnerství v Lucemburku
Fotografie