Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu "Rozvoj areálu Zbraslav"

Publikováno: 15.10.2018

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Rozvoj areálu Zbraslav". Investorem je Česká republika – Ministerstvo Vnitra, v zastoupení společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s. r. o..

Stáhněte si...