Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Rozšíření Metropole Zličín

Publikováno: 15.05.2020

Informace se týká vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Rozšíření Metropole Zličín ". Investorem je společnost CGI Metropole, s.r.o., zastoupená společností Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o., zastoupená panem Pavlem Kuškou.

Stáhněte si...