Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS VI o záměru: „Rozšíření výrobních kapacit – REHAU Automotive, s.r.o., závod Linhartice.“

Publikováno: 13.07.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS VI – Hradec Králové, ze dne 10.07.2018, č.j.: MZP/2018/550/914, ZN/MZP/2018/550/99, doručované veřejnou vyhláškou „Rozšíření výrobních kapacit – REHAU Automotive, s.r.o., závod Linhartice“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nebude posuzován podle zákona.

Stáhněte si...