Rozpočet

Jako součást Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) byl v roce 2013 vytvořen MONITOR.

MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány. Závěrky organizačních složek státu jsou zveřejňovány podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

MONITOR obsahuje rozpočet a účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, aj.) kapitoly 315 – MŽP a jejích jednotlivých organizačních složek státu (OSS).