Rozhodnutí EP a Rady č. 406/2009/ES o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů

Druhým legislativním předpisem Klimaticko-energetického balíčku je rozhodnutí o rozdělení úsilí k dosažení redukčních cílů emisí skleníkových plynů. Jeho cílem je napomoci snížení emisí skleníkových plynů o 20 % (v případě uzavření mezinárodní dohody o 30 %). Upravuje redukční cíle pro jednotlivé členské státy EU v sektorech nezahrnutých do systému emisního obchodování (EU ETS).

Rozhodnutí 406/2009/ES