Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)"

Publikováno: 14.09.2021

Rozhodnutí MŽP č.j. MZP/2021/510/1290 ze dne 03.09.2021, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru "Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)", o kterém bylo tímto rozhodnutím stanoveno, že nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Stáhněte si...