Rozhodnutí MŽP o odvolání proti usnesení Krajského úřadu Plzeňského kraje o zastavení řízení v části věci povolení výjimky z ochrany ZCHDŽ dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro stavbu D3 0304 Václavice - Voračice

Publikováno: 14.09.2020

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP ze dne 11. 9. 2020, č.j. MZP/2020/520/920, o odvolání proti usnesení Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 10. 2. 2020, č.j. PK-ŽP/3620/20, o zastavení řízení v části žádosti o povolení výjimky z ochrany ZCHDŽ dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu úseku D3 0304 Václavice - Voračice.

Stáhněte si...