Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o rozkladu č.j. MZP/2020/430/87, spis. zn. R/3418 ze dne 10. 2. 2020

Publikováno: 13.02.2020

Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o rozkladu Mgr. Michala Kincla, proti rozhodnutí MŽP, samostatného oddělení tiskového a PR, ze dne 27. 6. 2016, č.j. 44781/ENV/16, kterým bylo rozhodnuto, že rozhodnutí MŽP se ruší a věc vrací ministerstvu k novému projednání .

Stáhněte si...