Rozhodnutí 278/2011/EU, kterým se stanoví pravidla pro přidělování bezplatných povolenek

Toto rozhodnutí obsahuje pravidla, jak se ve třetím obchodovacím období 2013-2020 vypočítá bezplatná alokace povolenek. Dále stanoví postup pro změnu alokace v případě, že dojde ke změně v provozu zařízení, nebo postup pro stanovení alokace pro nové účastníky na trhu. Toto rozhodnutí neupravuje stanovení alokace na výrobu elektřiny. Právní text rozhodnutí je blíže vysvětlen v devíti metodických pokynech.

Stáhněte si...