Oznámení o vydání rozhodnutí o uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí

Publikováno: 07.12.2021

Ministerstvo životního prostředí oznamuje dle § 5 odst. 11 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, že dne 26. listopadu 2021 nabylo právní moci rozhodnutí č. j. MZP/2021/750/3909 o oprávnění společnosti Labcorp Drug Development Limited, odštěpný závod, se sídlem V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4, k uvádění geneticky modifikovaného organismu (GMO) do životního prostředí, a to pro multicentrickou studii fáze I/II hodnotící bezpečnost a účinnost KTE-X19 u pediatrických a dospívajících subjektů s relabující / refrakterní B-prekurzorovou akutní lymfoblastickou leukemií nebo s relabujícím / refrakterním Nehodgkinovým lymfomem z B-buněk (ZUMA-4). Klinické hodnocení léčivého přípravku KTE-X19 bude probíhat na pracovištích Fakultní nemocnice Brno.

Podrobnosti najdete zde.