Rozhodnutí a usnesení MŽP

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ve věci žádosti firmy ÚSOVSKO, a. s., se sídlem Klopina č.p. 33, 789 73 Úsov, týkající se povolení k uvádění tří transgenních linií jarního ječmene s peptidem LL-37 do životního prostředí.

Stáhněte si...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí MŽP ve věci žádosti Fakultní nemocnice Ostrava, se sídlem 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba (čj. MZP/2019/750/1116), o uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí, a to pro klinické hodnocení fáze I-IIa k posouzení bezpečnosti a protinádorové aktivity autologních CAR T-buněk CD44v6 u akutní myeloidní leukémie a mnohočetného myelomu s expresí CD44v6.

Stáhněte si...