Rozhodnutí a usnesení MŽP

Rozhodnutí o povolení nakládat s GMO, popřípadě usnesení k žádostem, vydaných podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ve věci žádosti Univerzity obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedry molekulární patologie a biologie, se sídlem Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, o udělení povolení k uzavřenému nakládání s geneticky modifikovanými organismy ve III. kategorii rizika.

Stáhněte si...