Metodika hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR

Zohledňování genderového hlediska při přípravě materiálů předkládaných vládě.

Stáhněte si...