Roční výkaz emisí (Annual Emission Report)

Šablona Ročního výkazu emisí podle čl. 67 a přílohy X nařízení Komise (EU) č. 601/2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. Ke stažení je dostupná verze s platností od 1.1.2016.

Přiložena je také šablona Oznámení o ověření množství emisí skleníkových plynů. Výpočtové faktory podle Národní inventarizační zprávy jsou k nalezení zde.

Od roku 2016 mají provozovatelé povinnost vyplnit v Ročním výkazu za každé zařízení také tzv. CRF kategorie (002.XLSX, 21 kB) (Common Reporting Format). Podle těchto kategorií zpracovává Český hydrometeorologický ústav inventarizaci emisí skleníkových plynů a vykazuje příslušná data Sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Každé činnosti podle přílohy I lze na listu B Ročního výkazu přiřadit ve sloupci H-I emise vzniklé ze spalování paliv (ENERGETIKA) a ve sloupcích J-K emise vzniklé z technologických procesů (EMISE Z PROCESŮ). Jedné činnosti lze přiřadit emise z jedné nebo obou kategorií. Např. pro činnost „výroba kyseliny dusičné“ se přiřadí jak kategorie CRF 1„1A2c - Energetika – Chemikálie,“ tak i kategorie CRF 2 „2B2 - Proces – Výroba kyseliny dusičné.“

Pro usnadnění orientace v problematice zveřejnilo MŽP přehlednou tabulku, kterou najdete pod tímto textem mezi dokumenty. Některé CRF kategorie jsou definovány pomocí NACE kódů, tedy pomocí statistické klasifikace ekonomických činností, kterou používá Evropská unie (ve verzi NACE Rev.2). Kompletní přehled NACE klasifikace je ke stažení zde.

Stáhněte si...