Roční výkaz emisí

Formulář ročního výkazu emisí (formát xls.), který splňuje předepsané požadavky nařízení Komise č. 601/2012/EU. Výkaz ročních emisí musí být ověřen nezávislou akreditovanou osobou a musí doručen Ministerstvu životního prostředí nejpozději do 15. března následujícího roku, za který byly emise zjišťovány a vykazovány.

Stáhněte si...