Roční plán pro monitorování emisí

Provozovatelé zařízení zahrnutých v systému EU ETS jsou povinni monitorovat emise skleníkových plynů na základě Ročního plánu pro monitorování („monitorovací plán“), schváleného Ministerstvem životního prostředí. Závaznou šablonu plánu ve formátu MS Excel lze stáhnout z odkazu na této stránce. Upozornění: Šablona byla uzamčena s cílem znemožnit zadávání údajů s výjimkou žlutých políček. Zakázáno je zejména přidávání nebo odebírání řádků a sloupců jinak než pomocí tlačítka "+," které najdete pod vybranými oddíly.

Monitorovací plán by měl obsahovat minimálně náležitosti vyjmenované v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 2066/2018 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. Jako pomůcka pro správné vyplnění byla vydána série metodických pokynů, které najdete spolu s nařízením v podrubrice „Legislativa".

Vyplněný monitorovací plán je nedílnou součástí povolení k emisím skleníkových plynů vydaného Ministerstvem životního prostředí. Každá změna v užívání, provozu nebo kapacitě zařízení, která by mohla mít vliv na způsob monitorování nebo vykazování emisí, podléhá oznamovací povinnosti podle § 4 odst. (1) zákona č. 383/2012 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Provozovatel neprodleně zašle oznámení o změně adresované odboru energetiky a ochrany klimatu do datové schránky ministerstva, popřípadě poštou na adresu odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 00.

Stáhněte si...