Informace o vydání závazného stanoviska podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Publikováno: 20.11.2019

Informace o vydání závazného stanoviska - souhlas s umístěním stavby parkovací plochy o kapacitě 521 parkovacích míst v k.ú. Rochlov (okres Plzeň - sever). Předmětná parkovací plocha tvoří součást celkového záměru "VGP Park Rochlov (výstavba pěti výrobních hal a související dopravní a technické infrastruktury).

Stáhněte si...