Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k záměru umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích míst, vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Riverpark Modřany, Praha 12", investorům E - REAL MIRROR, a.s., NEAL s.r.o. a Karel Schwarzenberg.

Stáhněte si...