Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu "Rezidenční komplex Čakovice"

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k záměru umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích míst, vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Rezidenční komplex Čakovice", investorovi QUATRODOM spol. s r.o.

Stáhněte si...