Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí

V rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí se poskytuje finanční pomoc formou půjčky nebo grantu (tj. formou nevratné podpory). Podporované projekty musí mít pozitivní vliv na životní prostředí i udržitelný rozvoj a musí být v souladu se všemi právními předpisy České republiky a Evropských společenství a horizontálními prioritami Evropských společenství. Ministerstvo životního prostředí jako správce Revolvingového fondu vydává směrnici č. 14/2007 (PDF, 68 kB ), která stanovuje postup při předkládání žádostí, při projednávání žádostí, přidělování finančních prostředků, jejich čerpání a průběžné kontrole.