Školení k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona – prodloužení pověření

Dne 11. 5. 2017 pořádá odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí školení pro prodloužení pověření k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona. Na základě tohoto školení bude prodlouženo pověření odborně způsobilých osob dle § 59 vodního zákona. Své přihlášky na školení, prosím, zašlete nejpozději do 21. 4. 2017 na e-mailovou adresu ivana.bederkova@mzp.cz.