Odborně způsobilé osoby pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje seznam odborně způsobilých osob pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stáhněte si...